ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser

ເຈົ້າເຂົ້າມາທີ່ນິ້ເປັນເທື່ອທຳອິດຫຼືບໍ່?

ສະບາຍດີ

ກະລຸນາສະມັກສະມາຊິກໃໝ່ເພື່ອທີ່ເຈົ້າຈະສາມາດເຂົ້າຮຽນໄດ້ໃນແຕ່ລະວິຊາ. ກະລຸນາເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້

  1. ຂຽນແບບ Form ສະໝັກສະມາຊິກໃໝ່
  2. ລະບົບຈະການສົ່ງ e-Mail ໄປຍັງອີເມນທີ່ເຈົ້າໃຫ້ໄວ້
  3. ອ່ານ e-Mail ຈາກນັ້ນຄິກທີ່ ລິງກ໌ໃນ e-Mail ນັ້ນ
  4. ເມື່ອຄິກແລ້ວ Account ຂອງເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລະສາມາດລັອກອິນເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ທັນທີ
  5. ເລືອກລາຍວິຊາທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮຽນ
  6. ຖ້າຫາກມີການຖາມໃຫ້ໃສ່ລະຫັດໃນການເຂົ້າຮຽນ ໃຫ້ໃສ່ລະຫັດທີ່ອາຈານຂອງເຈົ້າໃຫ້ໄວ້
  7. ນັບຈາກນີ້ເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໄປສຶກສາແລະເຮັດກິດຈະກຳໃນແຕ່ລະລາຍວິຊາໄດ້ ໂດຍເທື່ອຕໍ່ໄປພຽງແຕ່ໃສ່ຊື່ຜູ້ໃຊ້ (Username) ແລະລະຫັດຜ່ານ (Password) ຈາກໜ້ານີ້