วิธีการเลือกเข้าเรียน

หมายเหตุ :: ให้เลือกรายวิชาเรียนด้านล่าง แต่ถ้าเลือกแล้วยังไม่ได้สามารถเข้าห้องได้แสดงว่าชื่อท่านยังไม่ได้จัดเข้าอยู่ในกลุ่มเรียนให้เรีบติดต่อว่าอาจารย์ผู้สอนหรือ :: ผู้ดูแลระบบ Tel.0862255253

ส่งอีเมล์ปัญหาการใช้งานถึงผู้ดูแลระบบ::cas@elearningcas.com
สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้นตรวจสอบ(Check Email)::Mr.Narong only
เข้าเว็บเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีhttp://accessenglishnow.com

ประเภทของรายวิชา